© copyright
1: Hur trevligt tycker du att det har varit att komma på jobb under de senaste veckorna?
Inte alls trevligt
Mycket trevligt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
2: Hur meningsfullt uppfattar du ditt arbete?
Inte meningsfullt alls
Mycket meningsfullt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
3: Hur bra behärskar du ditt arbete?
Mycket dåligt
Mycket bra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
4: Hur bra trivs du med dina närmaste arbetskamrater?
Mycket dåligt
Mycket bra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
5: Hur bra tycker du att din närmaste chef fungerar som chef?
Mycket dåligt
Mycket bra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
6: Hur säkert tror du det är att din arbetsplats är bestående?
Mycket osäkert
Mycket säkert
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
7: Hur mycket kan du påverka sådant, som berör ditt arbete?
Inte alls
Väldigt mycket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10