Vältä selaimen toimintojen 'Back' (←) ja 'Refresh' (↻) käyttöä. Ne saattavat aiheuttaa virheitä sovelluksessa. 
© copyright
pakolliset kentät
                   
1. Oletko havainnut omassa työyhteisössäsi syrjintää tai epäasiallista kohtelua viimeisen vuoden aikana?
. Voit valita vähintään 1 ja enintään 10 vaihtoehtoa
 
2. Missä tilanteissa olet havainnut syrjintää tai epäasiallista kohtelua työyhteisössäsi viimeisen vuoden aikana?
. Voit valita vähintään 1 ja enintään 9 vaihtoehtoa
 
3. Oletko itse joutunut syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi työyhteisössäsi viimeisen vuoden aikana?
 Kyllä
 Ei
 
4. Kuinka hyvin tiedät miten toimia, jos koet syrjintää tai epäasiallista kohtelua tai havaitset sitä työyhteisössäsi?
En tiedä miten toimia
Tiedän erinomaisesti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
5. Kuinka aktiivisesti lähiesimiehesi mielestäsi puuttuu mahdolliseen syrjintään tai epäasialliseen kohteluun?
. Valitse yksi vaihtoehto
 
6. Kuinka aktiivisesti organisaatiosi ylin johto mielestäsi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?
Ei edistä lainkaan
Edistää hyvin aktiivisesti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
7. Kuinka hyvin työntekijöiden erilaista osaamista mielestäsi käytetään hyväksi työyhteisössäsi?
Ei käytetä lainkaan
Käytetään erinomaisesti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
8. Kuinka kivaa on mielestäsi ollut tulla töihin viime viikkoina?
Ei kivaa ollenkaan
Erittäin kivaa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
9. Haluatko kertoa jotain muuta työyhteisösi yhdenvertaisuuteen tai tasa-arvoon liittyvistä asioista?
 
 
 1/1