Vältä selaimen toimintojen 'Back' (←) ja 'Refresh' (↻) käyttöä. Ne saattavat aiheuttaa virheitä sovelluksessa. 
 
Tilaa KivaQ E konsulttipalveluna.
pakolliset kentät
Painikkeesta aukeaa ohjeteksti

Yrityksen / organisaation tiedot
Yrityksen / organisaation nimi:

Katuosoite
PostinumeroPaikkakunta
Toimialaluokitus:
img_alt
Valitkaa maa, jossa yrityksenne toimii. Valitkaa ”Kansainvälinen konserni” jos kyseessä on yritys joka toimii monessa maassa ja tätä nyt tilattavaa KivaQ kyselyä tullaan käyttämään useammassa kuin yhdessä maassa samaan aikaan.

Maanosa

Maa:
img_alt Alv no


Yhteyshenkilön tiedot
Etunimi:
Sukunimi:
Sähköposti:
Sähköposti uudestaan:


 
Kyselyn tiedot
Kyselytunnus:   Kyselyn nimi
Pu6863    
Salasana: img_alt
Voitte muuttaa salasanan sellaiseksi, että se on helppo muistaa. Kyselyyn vastaamiseen tarvitaan vain kyselytunnus. Salasana tarvitaan tulosten tarkasteluun.
Salasanan on oltava vähintään 8 ja enintään 20 merkkiä pitkä ja sisältävä kirjaimet a-z ja A-Z ja vähintään yksi numero 0-9.


Analyysisalasana img_alt
Rastita tämä ruutu mikäli haluat erillisen salasanan, joka yhdessä kyselykoodin kanssa antaa mahdollisuuden tutkia kyselyn tuloksia mutta ei oikeutta muuttaa kyselyä. Näin voit halutessasi tehdä kyselyn täysin avoimesti ja läpinäkyvästi, kun jokainen vastaaja voi itse tutkia tuloksia. Tämä lisää luottamusta ja henkilöiden sitoutumista.
Salasanan on oltava vähintään 8 ja enintään 20 merkkiä pitkä ja sisältävä kirjaimet a-z ja A-Z ja vähintään yksi numero 0-9.


 
 
Kysely aloitetaan (pvm)

Kysely lopetetaan (pvm)
   
Vastaajien määrä:

vastaajaa
img_alt
Vakiokysymysten lisäksi tilaaja voi lisätä tarvitsemansa määrän lisäkysymyksiä (max. 20). Mahdolliset vastausvaihtoehdot ovat vapaa vastauskenttä, kyllä/ei, vastausvaihtoehdot asteikolla 1 – 10 tai monivalinta. Lisäkysymysten vastausvaihtoehdot valitaan kysymysten laatimisen yhteydessä seuraavassa vaiheessa. Lisäkysymysten tarvetta tulee tarkkaan harkita koska yleensä vastausprosentti laskee, mikäli kysely pitenee.

Jos haluatte laatia omia lisäkysymyksiä, ilmoittakaa niiden määrä:
lisäkysymystä


Kyselyn hinta:   €

Hintaan vaikuttaa vastaajien ja lisäkysymysten määrä.


Vastaajien jako sukupuolen mukaan? img_alt
Henkilöstö on mahdollista jakaa ryhmiin iän ja/tai sukupuolen mukaan. Huomioikaa, että vastausprosentti useimmiten laskee jos vastaajalle syntyy käsitys, että jakokriteereiden perusteella voi jäljittää yksittäisiä vastauksia. Tämän takia suosittelemme vähimmäismääräksi 20 työntekijää ryhmää kohden.


Vastaajien jako iän mukaan?Käytä yksilöllisiä vastauslinkkejä? img_alt
Yksilölliset vastauslinkit-ominaisuus antaa tilaajalle mahdollisuuden taata että yksi vastaaja vastaa kyselyyn vain kerran.

Tämän mahdollistamiseksi kyselyn tilaajan on syötettävä vastaajien sähköpostisoitteet järjestelmään.

Anonymiteetti varmistetaan siten että se osa järjestelmästä, joka tietää vastaajien identiteetin on eristetty muusta järjestelmästä erillisen tietokannan ja muiden käyttöjärjestelmätason suojauskeinojen avulla. Todisteena vastaajan vastaamisesta toimii anonymisoitu sinettimerkkijono (token) jonka järjestelmän osat vaihtavat keskenään vastausprosessin aikana.


Vastaajien jako ryhmiin? img_alt
Isomman organisaation henkilöstö voidaan jakaa ryhmiin.

Eräs jakoperuste voi olla henkilöstöryhmä: Työntekijä, Toimihenkilö, Ylempi toimihenkilö, Johtoryhmä. Toinen voi olla osastojako: Tuotanto, Kunnoassapito, Hallinto. Kolmas voi olla paikkakunnan mukaan: Helsinki, Turku, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta.

On syytä muistaa että vastausprosentti voi laskea ja vastauksen rehellisyys kärsiä mikäli ryhmät tulevat liian pieniksi koska silloin nimettömyys vaarantuu.

Käytä eNPS yhtenä lisäkysymyksenä img_alt
eNPS tarkoittaa Employee Net Promoter Score ja mittaa kuinka paljon henkilökunta suosittelisi työpaikkaansa tuttaville ja ystäville. eNPS voidaan käyttää parametrina analysoitaessa kyselytuloksia ja käsitellään lisäkysymyksenä.


Näytä asiakaslogo img_alt
 
 
Kyselyn kysymykset on oltava seuraavilla kielillä:
Suomeksi Englanniksi Ruotsiksi  

   

img_alt
Tilaajan on mahdollisuus antaa KivaQ Oy AB:lle suostumus näiden vastausten tallentamiseen KivaQ E vertailuaineistoon. Vastaukset tallennetaan nimettöminä. Julkistamme kaikkien tilaajien käytettävissä olevan vertailuaineiston heti, kun vastauksia eri työpaikoilta on kertynyt riittävästi.

Hyväksyn että KivaQ Oy Ab voi liittää tämän kyselyn vastaukset nimettöminä KivaQ-käyttäjien käytössä olevaan vertailuaineistoon. Mikäli hyväksyt tämän saat koko KivaQ-vertailuaineiston käyttöösi.