Vältä selaimen toimintojen 'Back' (←) ja 'Refresh' (↻) käyttöä. Ne saattavat aiheuttaa virheitä sovelluksessa.

Tilaa KivaQ W konsulttipalveluna.

pakolliset kentät

Yrityksen / organisaation tiedot

Yhteyshenkilön tiedot

Kyselyn tiedot

wZ7873

vastaajaa
lisäkysymystä

  €

Hintaan vaikuttaa vastaajien ja lisäkysymysten määrä.
Vastaajien jako sukupuolen mukaan?
Henkilöstö on mahdollista jakaa ryhmiin iän ja/tai sukupuolen mukaan. Huomioikaa, että vastausprosentti useimmiten laskee jos vastaajalle syntyy käsitys, että jakokriteereiden perusteella voi jäljittää yksittäisiä vastauksia. Tämän takia suosittelemme vähimmäismääräksi 20 työntekijää ryhmää kohden.

Vastaajien jako iän mukaan?
Käytä yksilöllisiä vastauslinkkejä?
Yksilölliset vastauslinkit-ominaisuus antaa tilaajalle mahdollisuuden taata että yksi vastaaja vastaa kyselyyn vain kerran.

Tämän mahdollistamiseksi kyselyn tilaajan on syötettävä vastaajien sähköpostisoitteet järjestelmään.

Anonymiteetti varmistetaan siten että se osa järjestelmästä, joka tietää vastaajien identiteetin on eristetty muusta järjestelmästä erillisen tietokannan ja muiden käyttöjärjestelmätason suojauskeinojen avulla. Todisteena vastaajan vastaamisesta toimii anonymisoitu sinettimerkkijono (token) jonka järjestelmän osat vaihtavat keskenään vastausprosessin aikana.

Vastaajien jako ryhmiin?
Isomman organisaation henkilöstö voidaan jakaa ryhmiin.

Eräs jakoperuste voi olla henkilöstöryhmä: Työntekijä, Toimihenkilö, Ylempi toimihenkilö, Johtoryhmä. Toinen voi olla osastojako: Tuotanto, Kunnoassapito, Hallinto. Kolmas voi olla paikkakunnan mukaan: Helsinki, Turku, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta.

On syytä muistaa että vastausprosentti voi laskea ja vastauksen rehellisyys kärsiä mikäli ryhmät tulevat liian pieniksi koska silloin nimettömyys vaarantuu.
Käytä eNPS yhtenä lisäkysymyksenä
eNPS tarkoittaa Employee Net Promoter Score ja mittaa kuinka paljon henkilökunta suosittelisi työpaikkaansa tuttaville ja ystäville. eNPS voidaan käyttää parametrina analysoitaessa kyselytuloksia ja käsitellään lisäkysymyksenä.

Näytä asiakaslogo
Hyväksyn että KivaQ Oy Ab voi liittää tämän kyselyn vastaukset nimettöminä KivaQ-käyttäjien käytössä olevaan vertailuaineistoon. Mikäli hyväksyt tämän saat koko KivaQ-vertailuaineiston käyttöösi.
Vertailuaineistona käytetään kymmeniä tuhansia vastauksia sisältävää datapankkia. Vertailuaineisto sisältää 7 vakiokysymystä. On myös mahdollista käyttää joitakin alakohtaisia referenssiaineistoja. Kun hyväksytte, että KivaQ Oy Ab voi liittää tämän kyselyn vastaukset nimettöminä KivaQ-käyttäjien käytössä olevaan vertailuaineistoon, saatte koko vertailuaineiston käyttöönne.